Regulamin Konkursu "Mikołajkowy Prezent"

 1. Organizator: Konkurs “Mikołajkowy Prezent” (dalej zwany “Konkursem”) jest organizowany przez Multiplay Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , zwaną dalej “Organizatorem”.

 2. Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla obecnych klientów firmy Organizatora.

 3. Warunki uczestnictwa:
  a. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące aktualnymi klientami firmy telekomunikacyjnej.
  b. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  c. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 4. Zasady Konkursu:
  a. Konkurs trwa od dnia 06.12.2023 do dnia 07.12.2023.
  b. Uczestnicy muszą odgadnąć, co zostało zapakowane w świąteczny papier. Organizator przygotował trzy różne prezenty.
  c. Odpowiedzi uczestnicy umieszczają w formie komentarzy pod dedykowanym postem na oficjalnym profilu firmy telekomunikacyjnej na platformie Facebook.
  d. Każdy uczestnik może wygrać tylko jeden prezent.
  e. Zwycięzca to osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi na zawartość prezentu.

 5. Nagrody:
  a. Organizator przygotował trzy piękne prezenty dla zwycięzców.
  b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne rzeczy ani na ich równowartość pieniężną.

 6. Ogłoszenie Wyników:
  a. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu firmy telekomunikacyjnej na platformie facebook najpóźniej do dnia 08.12.2023.
  b. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez odpowiedź na ich komentarz pod postem konkursowym.

 7. Postanowienia Końcowe:
  a. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
  b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z udziałem w Konkursie.
  c. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej firmy telekomunikacyjnej oraz w siedzibie firmy.
  d. Wszelkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i radosnych mikołajkowych chwil!