Cała sieć Grupy MULTIPLAY

Promocja została rozszerzona na całą sieć Grupy Multiplay.