#Przejdź do nas

Lista miejscowości objętych promocją.

  • SMOLNICA (POWIAT GLIWICKI)
  • TRACHY (POWIAT GLIWICKI)
  • TWORÓG MAŁY (POWIAT GLIWICKI)
  • ZABRZE (DZIELNICA MAKOSZOWY)
  • ORTOWICE (POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI)
  • KORZONEK (POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI)
  • GRABÓWKA (POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI)
  • BIERAWA (POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI)
  • BLOKI – Lokatorzy zamieszkujący w blokach na obszarze całej sieci Grupy Multiplay (MFH Multi-Family Housing).